Số:238/TB-VPCP
Friday, 23/06/2023, 16:39 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:238/TB-VPCP
Người ký Trần Văn Sơn
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 22/06/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tài liệu đính kèm
238-vpcp.signed.pdf
# of Views: 79