Số:23/BC-UBND
Thursday, 09/02/2023, 15:38 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:23/BC-UBND
Người ký Dương Anh Đức
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu Báo cáo về triển khai chuyển đổi số và đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Tài liệu đính kèm
# of Views: 255