Số:2173/QĐ-UBND
Friday, 02/06/2023, 14:18 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:2173/QĐ-UBND
Người ký Võ Văn Hoan
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 1) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Tài liệu đính kèm
# of Views: 89