Số:208/QĐ-TTg
Sunday, 26/03/2023, 14:51 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:208/QĐ-TTg
Người ký Trần Lưu Quang
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu Phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái
Tài liệu đính kèm
# of Views: 74