Số:20/2023/TT-BTC
Friday, 14/04/2023, 14:40 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:20/2023/TT-BTC
Người ký Cao Anh Tuấn
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP)
Tài liệu đính kèm
VanBanGoc_TT 20_2023_TT_BTC.pdf
# of Views: 57