Số:1948/KH-UBND
Saturday, 13/05/2023, 16:03 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:1948/KH-UBND
Người ký Dương Anh Đức
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu Triển khai thực hiện các mô hình thí điểm tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” phục vụ chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm
# of Views: 291