Số:1758/QĐ-BGTVT
Sunday, 01/01/2023, 15:53 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:1758/QĐ-BGTVT
Người ký Nguyễn Danh Huy
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Ngày ban hành 28/12/2022
Ngày hiệu lực 28/12/2022
Trích yếu Ban hành “Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải năm 2023".
Tài liệu đính kèm
# of Views: 132