Số: 1721/QĐ-BTTTT
Wednesday, 06/09/2023, 14:36 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số: 1721/QĐ-BTTTT
Người ký Phạm Đức Long
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
Tài liệu đính kèm
# of Views: 28