Số:17/QĐ-UBQGCĐS
Wednesday, 05/04/2023, 15:02 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:17/QĐ-UBQGCĐS
Người ký Phạm Minh Chính
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số
Ngày ban hành 04/04/2023
Ngày hiệu lực
Trích yếu Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023
Tài liệu đính kèm
# of Views: 53