Số:14/2023/TT-BKHCN
Sunday, 16/07/2023, 15:10 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:14/2023/TT-BKHCN
Người ký Trần Văn Tùng
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Tài liệu đính kèm
14-bkhcn.signed.pdf
# of Views: 43