Số:131/NQ-CP
Friday, 07/10/2022, 16:49 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:131/NQ-CP
Người ký Phạm Bình Minh
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Tài liệu đính kèm
# of Views: 121