Số:13/NQ-CP
Wednesday, 08/02/2023, 14:31 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:13/NQ-CP
Người ký Phạm Minh Chính
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tài liệu đính kèm
# of Views: 103