Số:13/2023/NĐ-CP
Tuesday, 18/04/2023, 13:37 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:13/2023/NĐ-CP
Người ký Trần Lưu Quang
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 17/04/2023
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tài liệu đính kèm
Nghị định 13.2023.pdf
# of Views: 113