Số:1085/QĐ-TTg
Friday, 16/09/2022, 16:02 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:1085/QĐ-TTg
Người ký Phạm Bình Minh
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025
Tài liệu đính kèm
1085-ttg.signed.pdf
# of Views: 72