Số 1 tháng 4/2022
Wednesday, 27/04/2022, 10:25 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số 1 tháng 4/2022
Chủ đề: Kinh tế số - Động lực tăng trưởng và phát triển Thành phố trong tương lai
Mục lục:

Giới thiệu về Chương trình Chuyển Đổi Số của Thành phố Hồ Chí Minh:

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai 2022.

Cổng thông tin Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm tin:

Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (HEF 2022).

Ngày 10/10 chính thức là ngày Chuyển đổi số quốc gia Việt Nam.

Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, chuyên gia CNTT–TT.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I với chủ đề ‘Sách và chuyển đổi số”.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị Tự động hóa ngành Điện trong xu thế chuyển đổi số.

Lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh xác định được chỉ số đóng góp của KTS trong GRDP Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Cổng thông tin Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.

TThành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Viettel trong hoạt động Chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Thành phố Thủ Đức công bố Cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Đức và ứng dụng trực tuyến “Thành phố Thủ Đức”.

Huyệnh Bình Chánh chính thức ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1).

Văn bản mới:

Tổng hợp các văn bản liên quan Chương trình Chuyển đổi số.

Tiêu điểm trong tháng:

Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022: Kinh tế số - động lực tăng trưởng và phát triển Thành phố trong tương lai.

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo thành phố về Chuyển Đổi Số:

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Thành phố về  Chuyển đổi số.

Tài liệu đính kèm: Xem chi tiết
# of Views: 229