Số:09/2023/TT-BTTTT
Tuesday, 29/08/2023, 14:12 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:09/2023/TT-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Tài liệu đính kèm
09-2023-TT-BTTTT.pdf
# of Views: 81