Số:08/2023/QĐ-TTg
Thursday, 06/04/2023, 14:45 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:08/2023/QĐ-TTg
Người ký Trần Hồng Hà
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
Tài liệu đính kèm
# of Views: 64