Số:04/CT-BYT
Wednesday, 26/07/2023, 04:20 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:04/CT-BYT
Người ký Đào Hồng Lan
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2003 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số tại Bộ Y tế
Tài liệu đính kèm
# of Views: 45