Số:02/2023/TT-BTNM
Thursday, 18/05/2023, 14:41 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:02/2023/TT-BTNM
Người ký Lê Minh Ngân
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 20/05/2023
Trích yếu quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tài liệu đính kèm
# of Views: 81