Số:02/2023/TT-BKHĐT
Tuesday, 18/04/2023, 14:26 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:02/2023/TT-BKHĐT
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành 18/04/2023
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Tài liệu đính kèm
# of Views: 48