title

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức: 'Chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng'
Friday, 02/10/2020, 18:00 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết chương trình chuyển đổi số của TP.HCM có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển của thành phố từ nay đến năm 2030.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức TP.HCM.

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ngày 30.9, UBND TP.HCM phối hợp Ngân hàng Thế giới, Văn phòng chính phủ số và quốc gia thông minh Singapore và Cơ quan Phát triển Truyền thông Singapore tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết chương trình chuyển đổi số của TP.HCM có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển của thành phố từ nay đến năm 2030.

Một trong những yêu cầu quan trọng cần đáp ứng khi triển khai chuyển đổi số là phải đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân TP.HCM phải cần độc lập để tìm hiểu chuyển đổi số, thành phố cần khắc phục những hạn chế, yếu kém để phát triển trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo TP.HCM phân tích về sự quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của TP.HCM trong 10 năm tới

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu mọi cán bộ, công chức, viên chức và công dân phải có tư duy, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sống, làm việc với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hội thảo là cơ hội để các tỉnh, thành phố ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức quốc tế về những chiến lược, định hướng, chính sách thúc đẩy phát triển chuyển đổi số. Qua đó, các tỉnh, thành phố ở Việt Nam có thể tiếp thu, hoàn thiện và tổ chức triển khai chương trình chuyển đổi số được hiệu quả.

Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho biết sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang thay đổi cách Chính phủ, doanh nghiệp và người dân tương tác với nhau. Khối lượng dữ liệu được tạo ra ngày càng tăng, nhiều công nghệ tự động hóa, xử lý dữ liệu đang ngày một thông minh hơn và đang làm biến đổi xã hội một cách sâu sắc.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại sở ngành và quận huyện.

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động vô cùng sâu rộng trên các lĩnh vực của nền kinh tế - chính trị - xã hội. Điều này đặt ra vấn đề đó là các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân sẽ phải thích ứng với thực tế mới này, trong đó các công nghệ kỹ thuật số sẽ gắn liền với các hoạt động hằng ngày.

Ngày 3.6.2020, Thủ tướng ban hành Quyết định số 749 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp theo đó, ngày 3.7, UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của TP.HCM.

Nguồn: báo Thanh niên (Xem tại đây)

 

# of Views: 1597