title

Khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng
Tuesday, 07/11/2023, 16:32 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Việc khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng đánh dấu nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý văn bản pháp luật, thực hiện quản lý nhà nước…

Bộ Quốc phòng khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng ngày 6/11. Ảnh VGP/Hải Minh

Ngày 6/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng, nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023. Tham dự Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Võ Minh Lương. 

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết những năm qua, công tác hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Nhiều dự án luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo được ban hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Ngoài ra, công tác hệ thống hóa văn bản pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nói chung, cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nói riêng đã và đang được phối hợp với các địa phương triển khai tích cực, rộng khắp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 "Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác giáo dục nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói riêng là rất cần thiết và cấp bách.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, cải tiến giao diện, tính năng, kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng bảo đảm Cơ sở dữ liệu luôn "Xanh - sạch - sống".

Đồng thời, Bộ Quốc phòng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam phải tích cực học tập, tìm hiểu, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và năng lực thực thi pháp luật, thực hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Phạm Vinh

Nguồn: vneconomy.com

# of Views: 6177