Hướng dẫn sử dụng dành cho người dân về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Monday, 14/11/2022, 13:53 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Hướng dẫn sử dụng dành cho người dân về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: Tài liệu hướng dẫn dành cho người dân tìm kiếm thủ tục hành chính để thực hiện nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/. Mọi thắc mắc xin liên hệ TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1022 - Nhánh 2.
Nội dung:
Tải về: Tải về
# of Views: 138