Họp báo Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, chuỗi sự kiện và tuần lễ Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”
Monday, 02/10/2023, 08:16 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
# of Views: 240