title

Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và phòng ngừa tham nhũng
Friday, 03/06/2022, 15:20 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 03/6, UBND Quận Bình Tân đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về chương trình chuyển đổi số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và phòng ngừa tham nhũng trong thực hiện dịch vụ hành chính công theo Kế hoạch phối hợp số 31-KH/BTG-UBNDQ ngày 11/3/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy và UBND Quận về tổ chức hội nghị chuyên đề chương trình chuyển đổi số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và phòng ngừa tham nhũng trong thực hiện dịch vụ hành chính công.

Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận, các hội quần chúng Quận, Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp Quận; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, ...

Thông qua buổi hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở hiểu rõ hơn về chương trình chuyển đổi số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và phòng ngừa tham nhũng trong thực hiện dịch vụ hành chính công, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền Quận và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn Quận.

Nguồn: Sưu tầm

# of Views: 63