Giới thiệu về Hệ thống tra cứu văn bản Thành phố
Tuesday, 14/06/2022, 10:35 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Khai thác nội dung các văn bản trong Kho văn bản (Thành phần trong Kho dữ liệu dung chung của Thành phố). Các chức năng chính của hệ thống tra cứu văn bản Thành phố. Chức năng tìm kiếm thống tin, phân tích thông tin để tìm kiếm thông minh, thống kê dữ liệu. Khả năng hoạt động trên nền dữ liệu lớn, tốc độ truy suất dữ liệu vẫn không thay đổi khi dữ liệu được mở rộng theo thời gian. Hỗ trợ cán bộ công chức thành phố trong vấn đề tra cứu văn bản hành chính một cách dễ dàng nhất (Hỗ trợ trên nền tảng Web, APP cho Smartphone). Phục vụ khai thác Kho dữ liệu văn bản của Thành phố hiệu quả. Góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi Số của Thành phố.
# of Views: 7640
— 4 Items per Page
Showing 1 - 4 of 16 results.