title

Công bố khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp ở 26 lĩnh vực
Sunday, 05/12/2021, 06:48 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Tại diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Summit 2021), Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã chính thức công bố các khung hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME) thuộc 26 lĩnh vực ở 3 khối thương mại, dịch vụ và sản xuất.

Theo đó, khung hướng dẫn chuyển đổi số cho mỗi lĩnh vực sẽ bao gồm 5 phần cơ bản, gồm: thực trạng và xu hướng phát triển; khung hướng dẫn chuyển đổi số; bộ giải pháp chuyển đổi số; khuyến nghị những kỹ năng số cần đào tạo cho nhân sự; bộ tiêu chí đánh giá. Toàn bộ tài liệu sẽ được phát hành công khai và hoàn toàn miễn phí trên website www.dx4sme.vn.

Các DN SME có thể tải tài liệu để nghiên cứu và có thể trực tiếp đăng ký kết nối, yêu cầu tư vấn chuyên sâu trên website. VINASA kết nối với các chuyên gia và DN phù hợp một cách nhanh chóng để hỗ trợ các DN chuyển đổi số

Vào cuối năm 2020, Việt Nam có hơn 811.000 DN, trong đó các DN SME chiếm 98,1%, đóng góp 45% GDP. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, qua các đợt dịch Covid-19 bùng phát, trung bình mỗi tháng có 10.000 DN dừng hoạt động và hầu hết trong số này là DN SME. 

TRẦN BÌNH

Nguồn: www.sggp.org.vn

# of Views: 191