title

Chuyển đổi số: động lực mới cho sự phát triển của Thành phố.
Thursday, 29/09/2022, 14:57 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Phát động tuyên truyền, phổ biến thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số, triển khai Chiến lược quốc gia trong Chuyển đổi số, chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), dưới sự chủ trì của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố hồ chí minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương tổ chức các hoạt động Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố hồ chí minh 2022. Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 14/10/2022.

Tuần lễ nhận được sự hưởng ứng, chung tay của Đại sứ quán Phần Lan, Lãnh sự quán New Zealand, các trường viện, hiệp hội, tổ chức sở ban ngành, quỹ đầu tư và các tổ chức doanh nghiệp, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước… 
 
Hưởng ứng Chiến lược quốc gia trong Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số nhằm phát động phong trào, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay quyết tâm thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số của Thành phố hồ chí minh. Đồng thời, thúc đẩy việc phát triển các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cuộc sống, đặc biệt khu vực công, y tế và giáo dục; Thu hút sự quan tâm của các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc hỗ trợ Thành phố chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

# of Views: 139