Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”
Friday, 13/10/2023, 13:07 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”
Mô tả: Chủ đề: “Khai thác hiệu quả dữ liệu người dân theo Đề án 06”
Nội dung:
Tải về: Tải về
# of Views: 177