Số:922/QĐ-BTTTT
Friday, 20/05/2022, 23:56 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:922/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
Tài liệu đính kèm
# of Views: 142