Số:9/2022/TT-BTTTT
Friday, 01/07/2022, 00:06 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:9/2022/TT-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
Tài liệu đính kèm
# of Views: 62