Số:749/QĐ-TTg
Saturday, 04/06/2022, 09:38 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:749/QĐ-TTg
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu Quyết đinh phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Tài liệu đính kèm
# of Views: 297