Số:59/2022/NĐ-CP
Tuesday, 06/09/2022, 15:16 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:59/2022/NĐ-CP
Người ký Phạm Minh Chính
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu Quy định về định danh và xác thực điện tử.
Tài liệu đính kèm
59_2022_ND-CP_05092022-signed_202209060009172421363.pdf
# of Views: 176