Số:5186/QĐ-UBND
Tuesday, 10/12/2019, 10:54 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:5186/QĐ-UBND
Người ký Trần Vĩnh Tuyến
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 09/12/2019
Ngày hiệu lực 09/12/2019
Trích yếu Quyết định ban hành Danh mục điện tử dùng chung tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm
# of Views: 224