Số:505/QĐ-TTg
Saturday, 23/04/2022, 09:49 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:505/QĐ-TTg
Người ký Vũ Đức Đam
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu Quyết đinh Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Tài liệu đính kèm
505_qdttg_22042022_2signed.pdf
# of Views: 350