Số:411/QĐ-TTg
Thursday, 31/03/2022, 15:00 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:411/QĐ-TTg
Người ký Vũ Đức Đam
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Trích yếu Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tài liệu đính kèm
411-qd-ttg.signed.pdf
# of Views: 268