Số:3079/QD-UBND
Thursday, 15/09/2022, 14:21 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:3079/QD-UBND
Người ký Dương Anh Đức
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu Về ban hành mã định danh điện tử áp dụng cho các cơ quan, đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm
QD_3079_UBNDTPsigned.pdf
# of Views: 810