Số:2118/QĐ-BTTTT
Friday, 18/11/2022, 22:34 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:2118/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số
Tài liệu đính kèm
# of Views: 111