Số:186/QĐ-BTTTT
Friday, 11/02/2022, 23:18 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:186/QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hiệu lực 11/02/2022
Trích yếu Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Tài liệu đính kèm
# of Views: 111