Số:1044/QĐ-BTTTT
Tuesday, 07/06/2022, 23:45 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:1044/QĐ-BTTTT
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu đính kèm
# of Views: 137