Số:1014/ QĐ-BTTTT
Wednesday, 01/06/2022, 13:51 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:1014/ QĐ-BTTTT
Người ký Nguyễn Huy Dũng
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền Thông
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 02/06/2022
Trích yếu Quyết đinh phê duyệt đề án bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025
Tài liệu đính kèm
# of Views: 282