Số:02/CT-TTg
Wednesday, 27/04/2022, 14:42 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:02/CT-TTg
Người ký Vũ Đức Đam
Loại văn bản Chỉ thị
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Tài liệu đính kèm
# of Views: 296