title

Địa phương đầu tiên thí điểm bằng lái xe tích hợp tài khoản định danh điện tử
Sunday, 09/04/2023, 10:14 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Bình Dương trở thành địa phương đầu tiên thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử.

Đây là nội dung trong nghị quyết hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa được ban hành.

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các chuyên gia, đánh giá trải nghiệm người dùng để nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VNeID bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm tạo sự thuận lợi, thân thiện, dễ khai thác sử dụng cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 5.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ TT&TT, GTVT, Tư pháp nghiên cứu giải pháp triển khai thí điểm ứng dụng VNeID trong chuyển đổi số tại một số bộ, ngành, địa phương trong khi chờ sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân làm thẻ Căn cước công dân. Ảnh: Bộ Công an

Trước mắt, sử dụng tài khoản VNeID để làm sạch dữ liệu và tạo lập tài khoản mới đối với thông tin thuê bao di động, nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cung cấp dịch vụ chứng thư số công dân. Triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản pháp luật theo quy định nhằm thực hiện nghiêm quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, hướng dẫn đầy đủ, thống nhất việc sử dụng dữ liệu dân cư, mã số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách thực chất, hiệu quả. Ngoài ra, cần ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chính phủ lưu ý cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp Bộ Nội vụ triển khai việc cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/4.

Hoàn thiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thanh tra, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tung tin xấu, độc, sai sự thật. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tín dụng đen, cờ bạc, tội phạm trên môi trường mạng... Tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chính phủ cơ bản thống nhất với 4 chính sách Bộ Công an đề xuất.

Chính phủ lưu ý cần đánh giá đầy đủ đề nghị thay đổi thẩm quyền chủ trì đề xuất đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an.

Trần Thường

Nguồn: baomoi.com

# of Views: 6558