title

Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an” đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ
Thursday, 25/05/2023, 08:13 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an” là dự án trọng điểm có tính chiến lược xuyên suốt của Bộ Công an, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần phải khẩn trương thực hiện“...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc với Cục Hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan ngày 23/5.

Phát biểu tại buổi làm việc với Cục Hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan về tình hình công tác hồ sơ nghiệp vụ, một số nội dung triển khai xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an” (gọi tắt là Đề án) ngày 23/5, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao việc Cục Hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan đã phối hợp tích cực trong việc triển khai Đề án xây dựng “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Hồ sơ nghiệp vụ tập trung tổng hợp dữ liệu, thông tin xây dựng đề cương Đề án; lấy ý kiến tham gia của các đơn vị chức năng; giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện đề cương Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Bộ Công an.

“Đây là dự án trọng điểm có tính chiến lược xuyên suốt của Bộ Công an, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần phải khẩn trương thực hiện”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Cục Hồ sơ nghiệp vụ nêu cao trách nhiệm đơn vị chủ trì, tham mưu lãnh đạo Bộ đôn đốc, quán xuyến việc thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai xây dựng Đề án. Các đơn vị có liên quan tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Hồ sơ nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm bảo việc triển khai xây dựng Đề án đúng quy định, chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cần phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát các quy định của pháp luật, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu lớn đồng thời xây dựng khung pháp lý về tổ chức, đảm bảo nguồn nhân lực sau này. Tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới có cơ sở dữ liệu hiện đại để xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an đảm bảo hiệu quả, phục vụ tốt các mặt công tác của Ngành.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã ban hành Kế hoạch về kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý tình trạng mất, thất lạc hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân; thành lập các Đoàn công tác, hoàn thành tổ chức kiểm tra tại các đơn vị, địa phương; đồng thời ban hành kế hoạch về kiểm tra hướng dẫn toàn diện công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2023.

Song song đó, cơ quan này cũng đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thành công Lễ ký Thông tư liên tịch số 03 ngày 12/5/2023 về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội; Xây dựng hướng dẫn công tác tra cứu, biên tập, cung cấp thông tin hồ sơ nghiệp vụ phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.

Đối với Đề án xây dựng “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ duyệt, ký Quyết định thành lập Tổ giúp việc và Kế hoạch về xây dựng Đề án. Hiện nay, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã hoàn thành xây dựng dự thảo Đề cương khái quát Đề án và gửi xin ý kiến tham gia của các đơn vị.

Thời gian tiếp theo, Cục Hồ sơ nghiệp vụ sẽ nghiên cứu phương án thiết kế, lập dự toán đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin… hoàn thiện Đề án để xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an.

Hồng Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

# of Views: 12715