title

TP HCM hỗ trợ điện thoại thông minh cho người nghèo
Thứ hai, 10/01/2022, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

TP HCM còn hơn 144.000 người nghèo, TP sẽ khảo sát xem còn bao nhiêu người chưa có thiết bị thông minh để hỗ trợ trong năm 2022 nhằm mục tiêu chuyển đổi số.

Phóng viên: Thưa ông, xuất phát từ đâu mà Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM có đề xuất hỗ trợ điện thoại thông minh cho người nghèo, người thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn?

- Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM: Để triển khai thành công chuyển đổi số thì phải đồng bộ trên 3 trụ cột. Đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong xã hội số, quan trọng nhất là phải có những công dân số. Họ là những người thụ hưởng, sử dụng và trực tiếp đóng góp cho chuyển đổi số thành công.

Trước giờ, khi nói đến chuyển đổi số, chúng ta hay nghĩ tới những người có điều kiện tiếp cận công nghệ. Còn nhóm những người vì thiếu điều kiện mà chưa tiếp cận được công nghệ thì chưa được chú ý nhiều. Muốn xã hội chuyển đổi số thành công thì đại đa số người dân phải cùng tham gia và không để ai bỏ lại phía sau, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Họ vì điều kiện tài chính mà không thể tiếp cận được công nghệ mới.

TP HCM còn hơn 144.000 người nghèo. Do đó, cần khảo sát, nghiên cứu xem còn bao nhiêu người chưa có thiết bị thông minh để thành phố hỗ trợ và hướng dẫn họ sử dụng, khai thác thiết bị thông minh để hòa nhập xã hội số. Bên cạnh đó, họ cũng có thể khai thác để học tập nâng cao trình độ, tạo kế sinh nhai cho mình.

Xuất phát từ đó, với vai trò là cơ quan thường trực chương trình chuyển đổi số của TP HCM cũng như chuẩn bị chương trình công tác năm mới, chúng tôi đã nghĩ đến điều này. Từ đó, chúng tôi đề xuất trong năm nay, TP HCM cần thực hiện chương trình này để hỗ trợ người nghèo, người thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó và tạo điều kiện để phát triển công dân số, xã hội số.

Để đề xuất này thành công, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM đã có kế hoạch gì tiếp theo, thưa ông?

- Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát lại hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn thành phố, để xác định còn bao nhiêu người chưa có thiết bị thông minh. Từ đó, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ thiết bị thông minh cho bà con.

Dự kiến, có 3 phương thức hỗ trợ. Một là, xã hội hóa - đây sẽ là nguồn chủ yếu để hỗ trợ cho bà con. Hai là, nhà nước hỗ trợ một phần. Ba là, người nghèo sẽ tham gia một phần rất nhỏ kinh phí. Bởi lẽ, họ phải là người trong cuộc cùng tham gia chương trình chuyển đổi số này.

Sau khi trang bị thiết bị thông minh cho người nghèo, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM sẽ có kế hoạch hỗ trợ, cập nhập kiến thức để họ khai thác, sử dụng hiệu quả nhất, tốt nhất thiết bị trong quá trình hòa nhập xã hội số.

* Xin cảm ơn ông!

Phan Anh - Nguyên Lâm

Nguồn: nld.com.vn

Số lượng lượt xem: 182