title

TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh
Thứ ba, 30/08/2022, 08:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh…

TP.HCM ban hành chỉ thị đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh (Ảnh minh họa).

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quán triệt, nâng cao nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu đế phục vụ công tác phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và quản trị thành phố theo hướng hiện đại; thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố. 

Theo Chỉ thị 17, lãnh đạo HĐND thành phố chủ động, sáng tạo, có giải pháp chuyển đối số phù hợp, hiệu quả các hoạt động của HĐND thành phố, đồng thời quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội thành phô xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số và Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; Giám sát vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND, từng đơn vị, cơ quan trong toàn hệ thống đề ra chương trình hành động cụ thể, định lượng, thời gian thực hiện với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, tập trung đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, quy hoạch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở... Bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, cung cấp các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong môi trường số, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, ban hành các quy định, chính sách hiện hành nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền theo kịp thực tiễn quá trình chuyển đổi số.

Tăng cường chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và Chủ tịch UBND các quận, huyện ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để vận động từng hộ dân, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp thực hiện 3 trụ cột của chương trình chuyển đổi số là xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số; giám sát, đánh giá và công nhận chỉ số chuyển đổi số của từng địa bàn tại thành phố.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời về công tác chuyển đối số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn TP.HCM; Tuyên truyền về các lợi ích thực tế mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống xã hội; giới thiệu, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác chuyển đổi số, các mô hình kinh doanh số, kinh tế số tiêu biểu, các giải pháp dùng công nghệ số hiệu quả để báo chí truyền thông tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa đến cộng đồng.

Chỉ thị 17 cũng nêu rõ, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo Công an thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Đe án “Phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, cung cấp ngày càng nhiều tiện ích nghiệp vụ ngành Công an như tố giác tội phạm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng và cung cấp các tiện ích cho người dân. 

Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn chủ động, sáng tạo, có giải pháp chuyển đổi số hiệu quả tại đơn vị; Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền.

Phạm Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 3123