title

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế
Thứ ba, 08/03/2022, 10:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 4/3/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 781/BTTTT-QLDN về việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế. Công văn được gửi đến UBND các tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Văn bản cho biết, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, nhằm đẩy mạnh triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia (theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam (theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh thành đẩy mạnh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế. 

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND chỉ đạo Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương xây dựng, trình Ủy ban nhân dân phê duyệt và triển khai Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố. Kế hoạch này nhắm tới mục tiêu: Thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai; Thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân. 

Theo Văn bản 781, trong năm 2022, Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế triển khai trên địa bàn tỉnh, thành phố cần đạt được các mục tiêu sau: 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số;  50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác. Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đạt 50%. 

Văn bản cũng quy định rõ phạm vi, đối tượng tham gia hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế gồm: Các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế cùng người dân sử dụng dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố; Sở TT&TT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương; Các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số giáo dục (doanh nghiệp số giáo dục), doanh nghiệp cung cấp nền tảng số y tế (doanh nghiệp số y tế), doanh nghiệp trung gian thanh toán và các ngân hàng hoạt động tại địa phương; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT phối hợp: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Tin học hoá, các cơ quan khối báo chí, truyền thông (Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin Cơ sở, Cục Thông tin Đối ngoại, Báo Vietnamnet và Tạp chí TT&TT).   

Bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt 

Văn bản 781 cũng lưu ý các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động chuyển đổi số, thanh toán điện tử và cơ chế giải quyết tranh chấp có thể phát sinh trong các hoạt động sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ huynh, học sinh và các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo; cũng như của bệnh nhân, và người sử dụng dịch vụ y tế và các bệnh viện, cơ sở y tế. 

Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về các hành vi lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế; phối hợp giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mọi thông tin chi tiết quý đơn vị liên hệ Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ TT&TT. 

GP

Nguồn: www.mic.gov.vn

Số lượng lượt xem: 1215