title

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua doanh nhân, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo
Thứ năm, 06/07/2023, 15:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thành phố lớn nhất cả nước đặt chỉ tiêu tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động trung bình mỗi năm 40.000 doanh nghiệp; Đảm bảo tỷ lệ giải quyết việc làm (tăng lao động) đạt kế hoạch đề ra; Tăng mức đóng góp, hỗ trợ phục vụ công tác giảm nghèo bền vững...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân tại một Chương trình cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển” giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển bền vững; Tích cực hiến kế phát triển Thành phố và ý thức chấp hành tốt pháp luật; Thể hiện trách nhiệm hiến kế, đóng góp xây dựng chính sách hoàn thiện pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố và cả nước.

Ngoài ra, thúc đẩy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bên cạnh đó, kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với trách nhiệm xã hội (tham gia công tác xã hội từ thiện, bảo vệ môi trường, trách nhiệm đối với người lao động, trách nhiệm đối với cộng đồng...). Từng doanh nghiệp đăng ký thi đua, góp phần lập thành tích đồng hành cùng Thành phố phát triển, đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch cũng đã đề ra các chỉ tiêu doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển: Tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động trung bình mỗi năm 40.000 doanh nghiệp; Đảm bảo tỷ lệ giải quyết việc làm (tăng lao động) đạt kế hoạch đề ra; Tăng mức đóng góp, hỗ trợ phục vụ công tác giảm nghèo bền vững; Hỗ trợ biển đảo... trung bình mỗi năm 5%.

Thành phố cũng đặt ra yêu cầu: Đảm bảo quy mô, phát triển doanh nghiệp đạt kế hoạch đề ra (vốn, thị trường, sản phẩm, năng lực cạnh tranh); Giảm tỷ lệ hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không an toàn; Giảm tình trạng gây ô nhiễm môi trường, thực hiện chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững…

Kế hoạch nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; Xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố; Tuyên truyền trong doanh nghiệp, doanh nhân phấn đấu nỗ lực làm giàu văn minh, phát huy tinh thần doanh nhân, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội để xây dựng và phát triển Thành phố; Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thời gian thực hiện Kế hoạch từ nay đến ngày 31/12/2025. Đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện chương trình gồm các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế, có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 1582