title

Thành phố Hồ Chí Minh công bố hệ thống quản trị thực thi trên nền tảng số
Thứ năm, 28/09/2023, 15:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng 28/09/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố “Hệ thống quản trị thực thi thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số” tại trụ sở UBND TP.

 

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng, đây là nền tảng duy nhất tổng hợp thông tin Kinh tế - Xã hội (KT-XH), giúp dự báo tình hình phát triển KT-XH cho TP. HCM. Nền tảng ghi nhận kết quả công tác của từng sở, ngành, địa phương; hỗ trợ tương tác theo thời gian thực giữa lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo địa phương, đơn vị. Nền tảng theo dõi ghi nhận sáng kiến của người dân, phản ánh kiến nghị của người dân, tương tác với người dân theo thời gian thực giúp giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời.

Hệ thống quản trị thực thi thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số được xây dựng với 3 chức năng chính: 1. Tổng hợp thông tin KT-XH, kết quả bộ chỉ tiêu điều hành; 2. Chức năng điều hành, quản trị; 3. Hệ thống giám sát, tương tác giữa người dân với Chính quyền thành phố.

 

Với hệ thống này, toàn bộ dòng dữ liệu được tích hợp và lưu thông thời gian thực từ Thành phố đến cấp cơ sở như mạch máu quan trọng trong hệ thống quản trị thực thi của Thành phố, mang đến những báo cáo trực quan, giúp lãnh đạo Thành phố có thể đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình hoạt động, hiệu quả kế hoạch công tác; kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để đưa ra định hướng, quyết định và hành động phù hợp.

 

Các thông tin được thể hiện theo từng lĩnh vực, đơn vị xử lý, giúp trực quan hóa tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của người dân. Hệ thống giúp lãnh đạo thành phố và các đơn vị có thể tra cứu, giám sát từng kiến nghị; theo dõi chất lượng, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị, kịp thời ra quyết định điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hệ thống cũng được phân quyền về sở, ngành, quận, huyện, giúp các cấp có thể nắm bắt tổng quan về tình hình phát triển của địa phương, đơn vị. Từ đó, từng bước nâng cao trách nhiệm giải trình, trách nhiệm quản lý điều hành của người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 8778