Tài liệu Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022
Thứ tư, 06/04/2022, 09:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Tài liệu Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022
Mô tả: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Chương trình bồi dưỡng,tập huấn về chuyển đổi số cho đối tượng là Lãnh đạo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nội dung:
Tải về: Tải về
Số lượng lượt xem: 75